Website Jual Kereta Terpakai


Pihak kami ingin melancarkan sebuah lagi khidmat jualan kereta terpakai di website kami iaitu di http://mybestcardealer.com

Kami akan mengenakan cas yang berpatutan bagi membantu mana-mana pihak yang berminat untuk menjual kereta mereka di website kami yang kini giat membangun. Feature baru ini akan ditambahkan dalam masa yang terdekat dan pihak kami akan memaklumkan nya sekiranya ia sudah disiapkan.

Pihak kami percaya dengan wujudnya khidmat baru ini, pihak kami dapat membantu lebih ramai pengguna yang sukar menjual kereta mereka di pasaran. Pihak kami juga akan mempromosikan iklan kereta-kereta tertentu sahaja dari masa ke semasa untuk mendapatkan lebih banyak views daripada pihak umum.

Diharapkan pengguna-pengguna setia website kami sentiasa menyokong kami untuk bergerak lebih maju kehadapan. Sekian terima kasih. Berikut adalah contoh sahaja: